Se gjennom de ulike kategoriene ved å klikke på et tema i kolonnen over.


 

Psykisk helse og lidelse

Psykisk helse angår alle. Det anslås at mellom 30 og 50% av befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, hvor ulike former for angst og depresjon står for over halvparten av disse.

Psykologi omhandler alt fra hvordan folk forholder seg i grupper, til hvordan hukommelsen fungerer, og til lidelser som knyttes til hjernen – lettere og tyngre psykiske lidelser. Angst og depresjon kalles gjerne lettere psykiske lidelser, da disse ofte vil kunne gå over. Tyngre lidelser, som schizofreni og personlighetsforstyrrelser er som regel diagnoser en må leve med. Det betyr ikke at ikke angst og depresjon ikke kan være alvorlig, det kan det i aller høyeste grad. Alvorlig depresjon er en alvorlig risikofaktor for blant annet selvmord.

 

 

Annerledeshet og samhold

Ofte kan det hjelpe å snakke om det med noen enten det er en venn eller en profesjonell, da vi har vanskelig for å være objektive og beholde perspektiv når vi er følelsesmessig involvert i noe.

Ved psykiske lidelser så føler vi oss veldig annerledes og adskilt fra andre mennesker i livet vårt. Psykologien har også fokus på at vi som mennesker er veldig avhengig av andre mennesker, og når vi trekker oss bort fra andre burde vi kanskje egentlig ha nærmet oss dem og åpnet oss. Ett steg på veien kan være å lære mer om seg selv, og at en kanskje ikke er så annerledes som en frykter. Ved å kunne mer om fenomener, står man også sterkere til å kunne støtte noen en bryr seg om.

 

 

 

Om psykonsultasjon.net

I dag er det mye vi vet om psykologiske fenomener og psykiske lidelser, og kanskje enda mer vi ikke vet. På psykonsultasjon.net kan du lese om vanlige psykiske lidelser som depresjon og angst, kjennetegn og noen enkle råd og tips. Du vil også finne artikler om såkalt «hverdagspsykologi», det vil si at det omhandler hendelser og situasjoner i livet som både er vanlige, og er vanlige at man reagerer på og kan ha vansker med.

God lesning!

 


Det som står på disse sidene er kun ment som generell informasjon, og kan ikke erstatte medisinske råd eller undersøkinger. Vi oppfordrer på det sterkeste å søke profesjonell hjelp dersom du er bekymret for deg selv eller noen du kjenner, og tar ikke ansvar for konsekvenser av fulgte råd eller vurderinger gjort ut fra det som står på disse sidene. 

Henvisning til psykolog kan gjøres av fastlege, som også kan utrede for om det kan være andre medisinske årsaker til eventuelle symptomer. Man kan også kontakte privatpraktiserende psykolog direkte.