Hvorfor er jeg alltid så trett?

Det kan være mange grunner til at en går rundt og føler seg søvnig. Søvnvansker går ofte hånd i hånd med psykiske vansker og problemer, men det kan også være mer naturlige årsaker til tretthet.

  • Forstyrret døgnrytme

Folk varierer i hvor lett de har for å endre døgnrytme, og hvor mye det påvirker den daglige fungeringen. Mange i dag sover mindre i ukene og tar seg inn igjen i helgen, hvor de i tillegg også gjerne legger seg seint og står opp seint. Selv om en kanskje ikke tenker over hva dette gjør med kroppen, så er dette altså en omstilling for kroppen, som kan sette spor de følgende dagene. En slik stadig endring av døgnrytme kan ligge under mye tretthet.

  • Kosthold og aktivitet

Et balansert kosthold uten for mye sukker, og en god dose mosjon om dagen kan gjøre underverker for søvnen. Dårlig kosthold og lite aktivitet kan gjøre innsoving vanskelig, da energien ikke er brukt opp – som igjen kan føre til færre timer søvn, og dermed økt tretthet. For å øke sjansen for å få sove når en legger seg om kvelden er det lurt å unngå å spise de siste timene før en legger seg samt å unngå overdreven aktivitet. [Les tips for å sovne raskere her]

  • Lys

Lys er naturens regulator av søvnen. For mye lys på kvelden er ikke naturlig og kan vanskeliggjøre innsoving – da hjernen ikke har fått «beskjed» om at det er kveld. Noen studier tyder på at spesielt blått lys fra f eks pc eller mobil kan være ugunstig for søvn. For å få en lettere morgen er det lurt å oppsøke lys, aller helst dagslys. I Norge har vi ikke regelmessig tilgang på dagslys gjennom året, og dette kan i seg selv forstyrre søvnen og verste fall føre en inn i en årstidsavhengig vinterdepresjon.

  • Depresjon

Det er mange psykiske lidelser som kan påvirke søvn, men spesielt depresjon er kjent for å medføre forskjellige endringer i søvn. Det kanskje mest typiske er økt søvnbehov hvor personen kan sove i opptil flere timer mer enn hva de gjorde før. Det paradoksale med søvnighet ved depresjon er imidlertid at trettheten en kjenner av depresjonen, ikke kan soves bort. For å kvitte seg med denne trettheten, er løsningen snarere økt aktivitet – som gjerne er det siste en person med depresjon ønsker eller føler for. [Les mer om depresjon]

  • Sovemedisiner

En del mennesker med søvnproblemer har fått skrevet ut sovemedisiner. Selv om disse i all hovedsak skal benyttes for kortvarig behandling av søvnproblemer, blir noen gående lenger på disse. Selv om sovemedisiner hjelper en person til innsovning, har en sett at søvnkvaliteten kan bli sterkt redusert – med resultatet at personen fremdeles har søvnbehov etter en tilsynelatende full natts søvn.

  • Alkohol

En del personer opplever at det går fortere å sovne om kvelden etter et glass vin. Dette kan være tilfelle for en del – men også her har en sett en dårligere kvalitet på søvnen. Det betyr at selv om en sover like mange timer, vil en føle seg mindre uthvilt dersom en drakk alkohol før en la seg til å sove.