Annet

Ortoreksi: sykelig sunn

Hva er ortoreksi Begrepet ortoreksi dukket opp i 1997 med legen Steve Bratman. Definisjonen av ortoreksi slik han så det var pasienter med et tilsynelatende tvangsmessig forhold til sunn mat. En slags ekstremversjon av en sunn livsstil de fleste tilstreber, men helt uten [Les mer]

Har mitt barn ADHD?

Mange barn i Norge har symptomer som passer overens med diagnosen ADHD, og det er flere gutter enn jenter som får diagnosen. Diagnosen er en samling av en rekke ulike symptomer som skaper problemer for barn og de rundt dem. Det vi kaller ADHD gir seg til kjenne gjennom [Les mer]

Hva er PTSD?

  Post traumatisk stresslidelse (PTSD) Post-traumatisk stresslidelse er en betegnelse på alvorlige psykiske reaksjoner og ettervirkninger etter en har vært utsatt for et traume. Det kan være mange ulike symptomer, hvor det mest sentrale for denne diagnosen er [Les mer]

Mat, kropp og selvbilde: Spiseforstyrrelser

Generelt om spiseforstyrrelser Mange har problemer i forhold til kropp og mat. Oftest er det ungdommer som rammes, men problemene kan også oppstå i voksen alder. Ofte kan man spore problemer med selvbilde til spiseforstyrrelser (men ikke alltid). Fordi en person kan føle [Les mer]

Forelskelse

Hva er forelskelse Noen forelsker seg titt og ofte, og i mange personer i løpet av et liv. Andre kan forelske seg i en eller noen få, mens andre igjen er usikker på hva forelskelse egentlig er, og har kanskje aldri opplevd det. Følelsen av å være forelsket handler [Les mer]

Hvordan slutte å stresse over små ting

Stress og bekymring har mange ansikter og kan ramme de aller fleste. Mange som studerer kan bli sittende i timer eller dager å utsette en oppgave, og opplever at stresset vokser og vokser – men finner seg selv ute av stand til å gjøre det de utsetter. Andre er i en [Les mer]

Prokrastinering og prestasjonsangst

Hva er prokrastinering? Prokrastinering – kunsten å gjøre alt annet enn det en vet en burde gjøre. Årsakene kan være mange og ofte er det en god blanding av lav motivasjon, litt lite selvdisiplin og gjerne en følelse av at det en unngår å gjøre blir bare [Les mer]

Hva skal jeg gjøre med livet mitt

Hva er viktigst for meg Spesielt i overgangen til voksenlivet, med valg av studier, arbeid, partner, bosted og så videre, er det vanlig å tenke mye på akkurat hva en skal bruke livet på. Kanskje aner en ikke, eller så har en valgt noe og lurer på om det egentlig var [Les mer]

Valg

Om å velge Det moderne samfunn består av stadig mer valg. Vi må velge alt fra såpe til ektefeller, og alt imellom. På den ene siden gir dette en følelse av frihet, og på den andre siden kan vi bli handlingslammet av alle valgene vi konstant må ta stilling til. [Les mer]

Studieteknikk – hvordan studere best mulig

Det finnes mange tips for hvordan å studere bedre, dersom man leter etter det. Jeg lister opp det jeg tenker er mest sentralt under her, men vil også rette fokus mot at forskjellige ting virker for forskjellige personligheter. Min egen erfaring med å studere var i all [Les mer]