Hvorfor sover vi?

Søvn tar opp en tredjedel av livene våre og tar oss bort fra dagens tjas og mas og inn i en svevende drømmeverden. Vekkerklokken setter ofte en brutal stopper for dette daglige avbrekket fra verden. Selv om alle pattedyr sover og langvarig mangel på søvn kan sidestilles med tortur, så har vi lenge visst lite om hva søvn egentlig gjør, og hvorfor vi er så avhengig av den. Selv om vi fremdeles ikke har ett klart og tydelig svar på gåten om hvorfor vi sover, vet vi mer om hvilke konsekvenser det har å ikke sove, og det finnes flere teorier på hvorfor vi sover.

I søvnen går vi gjennom ulike stadier av søvn, noen lettere og noen dypere. Ved de dype søvnstadiene ser man saktere hjerneaktivitet, og det er disse stadiene vi ser at vi tar igjen neste natt dersom vi har fått for lite søvn. I de lettere søvnstadiene har man lettere for å våkne, hjerneaktiviteten er raskere, og det er også her vi drømmer.

Konsekvenser av å sove lite

Økt kunnskap rundt søvn tyder på at det å få nok timer på puta har stor påvirkning på vår daglige fungering og hvordan vi har det. Kanskje fordi en kan ta igjen tapt søvn uten å ta særlig skade av det, ser man i vårt samfunn i dag at stadig flere sover lite i ukene, og tar igjen søvn i helgene. Selv om dette går fint en gang i blant, er ikke dette gunstig på sikt. Ved lite søvn vil mange få dårligere fungerende hukommelse, økt appetitt, og det er også vist at søvnmangel kan føre til dårligere sosial fungering. Disse tingene til sammen kan altså ha en rimelig stor sammenlagt effekt på hvordan uken er for deg, og hvor godt en klarer å prestere på arbeid eller skole. En siste faktor er selvfølgelig bilkjøring – hvor faren med å kjøre med søvnmangel har vist seg å til en viss grad kunne sammenlignes med promille.

Hvorfor sover vi?

En teori på hvorfor vi sover, springer ut fra funnet at søvn påvirker hukommelsen. Denne teorien går ut på at i søvnen så «fester» minner seg (konsolideres), mens «forstyrrende» overflødig informasjon fjernes. En har funnet at etter å ha sovet så husker man i snitt mer enn dersom en ikke sover over tilsvarende lang tid. Det er klart at hukommelse er viktig, men at det skal være så viktig at en så stor del av pattedyrs liv dedikeres til det virker noe usannsynlig. Dermed antas dette gjerne å være en del av svaret, men har ikke ført til at man har sluttet å lete etter flere svar på søvnens mysterie.

Et nytt funn er særlig interessant, da det gir et svar på hvorfor vi sover som kan forklare hvorfor søvn er så sentralt i dyreriket. Deres forskning tyder på at mens man sover så «vaskes» hjernen med spinalvæske (den væsken som finnes allerede i hulrommene i hjernen), for å fjerne avfallsstoffer og døde celler. Mens blodgjennomstrømming renser slike stoffer i resten av kroppen, har hjernen mindre kontakt med blodet og har dermed ikke samme naturlige rensesystem.