Ortoreksi: sykelig sunn

Hva er ortoreksi

Begrepet ortoreksi dukket opp i 1997 med legen Steve Bratman. Definisjonen av ortoreksi slik han så det var pasienter med et tilsynelatende tvangsmessig forhold til sunn mat. En slags ekstremversjon av en sunn livsstil de fleste tilstreber, men helt uten det vi kan kalle sunn balanse.

Samfunnet har gradvis gått fra et skjønnhetsideal hvor det å være tynn var det vakreste, til at sunnhet nå i stor grad sitter i høysetet. Det handler om å spise den sunneste maten og å trene mye. Dette og andre mer individuelle livshendelser kan ligge til grunn for at noen kan dedikere mye av sin våkne tid på å planlegge og tilberede neste måltid.

Ortoreksi er ikke en offisiell diagnose, men undersøkelser viser at de som kan sies å ha dette har fellestrekk med typiske uttrykk for anoreksi og av tvangslidelser. En av diskusjonene rundt det å være sykelig opptatt av sunnhet har vært nettopp dette, om vi snakker om et nytt uttrykk for spiseforstyrrelser – siden det jo også handler om et forstyrret forhold til mat – eller om det er mer et utløp for tvangstanker og handlinger. Et kompliserende faktum er at også ved anoreksi er symptomer på tvangslidelse vanlig.

Kjennetegn på ortoreksi

Ortoreksi er kjennetegnet av en trang til å spise mest mulig riktig, og kan også medføre avmagring. Som nevnt ser man ofte et tvangsmessig forhold til mat og det å spise. Dette kan igjen føre til sosiale problemer ikke bare fordi man kanskje er opptatt med dette store deler av fritiden, men det kan også bli vanskelig å gjøre vanlige ting som å spise ute eller hos venner, da man ikke har full kontroll på hva som blir servert.

Selv om det er mye overlapp, skiller ortoreksi seg ut fra andre spiseforstyrrelser ved at man ikke kan vise til en like skjev kjønnsfordeling. Ved tradisjonelle spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi er det en klar overvekt av jenter, mens ved ortoreksi ser det enn så lenge ut til å ramme jenter og gutter ganske likt. Mens man ved andre spiseforstyrrelser også typisk ser et lavt selvbilde, ser ikke det ut til å være tilfelle ved ortoreksi – hvor det til og med kan være forhøyet.

Hvordan behandler man sykelig sunnhet

En diskusjon ved ortoreksi er hvorvidt det egentlig bør kalles en lidelse å være veldig sunn. For de fleste vil det naturligvis ikke være det. Det er først når det forringer livskvaliteten at man kan begynne å tenke i retning av sykdom. Siden det ikke er en diagnose, vil kanskje en pasient med symptomer som er forenlige med ortoreksi behandles for enten anoreksi eller tvang eller gjerne begge deler. Disse tilstandene har man veletablerte psykologiske behandlingstilnærminger for, og som med alle behandlingstilnærminger må disse tilpasses den enkelte pasient.